Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Kautokeino kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5430V0001 Kautokeino nord2002001000120011608440%
5430V0002 Kautokeino sørvest3901400130027002090111628%
5430V0003 Kautokeino sørøst6002200220044007260152925%
Sum 038004500830010321034