Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Guovdageaidnu Kautokeino kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5430V0001 Kautokeino nord200100010002000223181240%
5430V0002 Kautokeino sørvest39017001600330047110221156%
5430V0003 Kautokeino sørøst60029002600550078115312452%
5430V0004 Anárjohka001003028322410361616 
Sum 0570055028140241417281277