Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Alta kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5403V0001 Alta sør/sentral341700054935510218430588%
5403V0003 Altafjorden øst11500020291012116355%
5403V0004 Langfjorden-Alteidet7110000020001001114%
Sum 23100741146610349537