Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Kárásjohka Karasjok kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5437V0001 Karasjok nord100235002701680421061611493149%
5437V0005 Karasjok sør160251006202313813711153114914757%
Sum 486008903921817921214725140