Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Karasjok kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5437V0001 Karasjok nord1000390044008320765194612261%
5437V0005 Karasjok sør16034800530010498105290614338%
Sum 38700970018729151610484122