Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Berlevåg kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5440V0001 Berlevåg9200040282010306267%
Sum 200040282010306