Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Unjárga Nesseby kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5442V0001 Nesseby4291000210040234482231755%
Sum 9100021004023448223