Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nesseby kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5442V0001 Nesseby4212500110114841076133435102%
Sum 1250011011484107613343