Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Båtsfjord kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5443V0001 Båtsfjord51100102530200050100%
Sum 110010253020005