Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Sør-Varanger kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5444V0001 Pasvik543112001248671610421865611104%
5444V0002 Neiden-Munkefjord261240080428291010325396%
5444V0003 Jarfjord-Grense Jakobselv125000401101002418267%
Sum 48160024413105191954321089