Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Sør-Varanger kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5444V0001 Pasvik541911009016557972180431280%
5444V0002 Neiden-Munkefjord2611400120027242210020777%
5444V0003 Jarfjord-Grense Jakobselv126100500120201519375%
Sum 36160026016949159533172