Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Senja kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
5421V0017 Midtre Senja Elgvald351380042027222220101729%
Sum 138004202722222010