Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Oslo kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0301V0005 Gaustad skog100001001000000010%
Sum 000010010000000