Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Kongsvinger kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3401V0020 Brandval Finnskog188034210181422009950%
3401V0150 Rafjellet/Kuberget elgvald31100100310101030100%
Sum 91343102124321012