Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Løten kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3412V0001 Elgregion Mjøsa- Glomm3918066440382104432251364%
Sum 1806644038210443225