Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Løten kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3412V0001 Elgregion Mjøsa- Glomm401517745039445133201950%
Sum 151774503944513320