Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nord-Odal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3414V0009 Meitsjøen Utmarksområde241303342025261320141158%
Sum 130334202526132014