Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Grue kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3417V0005 Skasen Elgregion8402110081210004450%
Sum 402110081210004