Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Åsnes kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3418V0002 Åsnes Finnskog Driftsplanområde156300210120111115733%
Sum 6300210120111115