Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Trysil kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3421V0001 Ljørdalen vilstellområde10040330015120100129321811554555%
3421V0004 Gravberget 75352900100659112151293639%
3421V0004 Vestre Trysil storviltområde442019001004012104021291166%
3421V0005 Søre osen viltstellområde21010000201100020100%
Sum 9681101712020733311032513115