Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Trysil kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3421V0001 Ljørdalen vilstellområde1104253001311011914211262014873279%
3421V0004 Gravberget 6828260143062784354313146%
3421V0004 Vestre Trysil storviltområde4721150034043453255241951%
3421V0005 Søre osen viltstellområde4201100042000013175%
Sum 93941220180228273419113024145