Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Åmot kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3422V0007 Andrå og Grøndalen mm Rendalen i TRÅ251404510024241230121248%
3422V0007 Deset Osen viltstellområde i TRÅ122500242212160124202097249893573%
3422V0007 Osdalen viltstellområde i TRÅ21010000210100020100%
3422V0007 Sjøli viltlag i TRÅ178033110162310107941%
3422V0014 Åmøtet Grunneierlag1509004201521214010567%
Sum 73932301819018127281410329120