Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Stor-Elvdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3423V0012 Trønnes Westgård utmarksområde110000001000000010%
3423V0013 Messelt Utmarksområde 612701098606081144107441672%
Sum 280109860618114410744