Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Stor-Elvdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3423V0012 Trønnes Westgård utmarksområde2001100020010001150%
3423V0013 Messelt Utmarksområde 6125011895058774164292948%
3423V0100 RONDANE SØR VILLREIN00000000000000000 
Sum 2501299506077516430