Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Rendalen kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3424V0005 Rendalen Vest131900220142130129569%
Sum 1900220142130129