Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Dovre kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3431V0001 Dovre Elgutvalg6041010060031004267%
3431V0099 Knutshø Villrein i Dovre00000000000000000 
3431V0100 Rondane Nord Villrein i Dovre00000000000000000 
3431V0100 Snøhetta Villrein i Dovre00000000000000000 
Sum 041010060031004