Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Nord-Fron kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
3436V0002 Fron Vest planområde26015004402331210181531%
Sum 01500440233121018